SKL Kommentus lnköpscentral AB (SKI) har genomfört en ramavtalsupphandling avseende översättningstjänster för följande avropsberättigade myndigheter.

– Nacka kommun
– Vaxholms kommun
– Täby kommun
– Solna stad
– Järfälla kommun
– Lidingö stad
– Danderyds kommun
– Upplands-Bro kommun
– Sollentuna kommun
– AB SOLOM
– Sundbybergs stad
– SKL Fastigheter och Service AB
– SKL international AB
– SKL Kommentus AB

I ett tilldelningsbeslut 2019-08-27 valdes Adman International AB, Sveriges äldsta och mest kompletta översättningsbyrå, såsom förstahandsleverantör. Avtalet löper under 2 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år.