Adman International

Sveriges äldsta översättningsbyrå. Etablerades år 1975 av auktoriserad translator Nael Toukan
Adman International AB

Adman International AB (7)

onsdag, 03 augusti 2016 14:06

IT translations

Skrivet av

Korrekt översättning av din hemsida är ren affärsnytta!

Enligt Forrester Research stannar genomsnittsanvändaren dubbelt så lång tid på hemsidor som är skrivna på besökarens modersmål.

När ett företag ska etablera sig på en ny marknad eller när en myndighet vill kommunicera med en målgrupp på rätt sätt är fördelarna med en kulturanpassad och korrekt översatt hemsida en väldigt viktig komponent som ofta förbises. En stor del av alla konsumenters köpbeslut sker idag via sökmotorer, d.v.s. de företag som hamnar på första träffsidan är ofta de företagen som konverterar bäst. För att hamna högt i sökmotorns rankningssystem är en hemsida på landets modersmål A och O eftersom konsumenterna med allra största sannolikhet kommer att söka efter produkter och tjänster på sitt eget språk.

Vi tar vid där dina marknadsförare och utvecklare inte kommer längre, nämligen kultur- och språkanpassningen av hemsidan. Vi kan hjälpa dig oavsett om du har ett content management-system eller inte. Vi kan arbeta direkt i källfilen och leverera filer som direkt kan laddas upp på respektive språk på din sida. När du anlitar oss garanterar vi inte bara en korrekt översättning utan även att layouten och användarvänligheten på hemsidan inte blir lidande i processen. Vi jobbar med allt från orientaliska till västerländska webbtypsnitt, och översätter med textorientering från höger till vänster, vänster till höger, ja till och med uppifrån och ner!

Vi har förmågan internt att arbeta med flera olika webbaserade applikationer och format, inklusive (ASP, .html, .dhtm, Php). Vi jobbar bland annat med: 

Dreamweaver CSS
XML, HTML, DHTML PPT
Fireworks XLS
Java JPG
XSLT, ASP SGML
Flash XML
Javascript EPS
COM PDF
Freehand -

Och givetvis hjälper vi till med framtida uppdateringar och underhåll av dina texter på hemsidan så att all text blir rätt inlagd. Det ska alltid kännas tryggt att anlita Adman International AB. Kontakta oss så berättar vi mer.

Sveriges äldsta översättningsbyrå har Sveriges modernaste IT-lösningar!

tisdag, 02 augusti 2016 16:56

Nyttiga länkar för översättare

Skrivet av

Sveriges Facköversättarförening

Föreningen Auktoriserade Translatorer

Kammarkollegiet – Auktorisationsprov, anmälan och information

 

måndag, 01 augusti 2016 21:50

Jobba med oss

Skrivet av
VILLKOR – INKÖP AV ÖVERSÄTTNING

 

• Vänligen meddela oss så snart som möjligt om du kan ta uppdraget eller inte samt signalera om språkangivelsen skulle vara felaktig. (Kunden skriver ibland fel språk.)

• Expresspriser gäller under förutsättning att översättningen levereras inom angiven leveranstid.

• Översätt alltid stämplar. Om stämplarna är skrivna på svenska eller på engelska så skall dessa inte översättas utan skriv [Stämpel på svenska,          ö. a.])

• Av sekretesskäl vill vi be alla översättare att radera alla handlingar (manus och översättning) från e-post och hårddisk så fort som möjligt efter leverans (invänta dock bekräftelse på att vi har mottagit texten).

• Du förbinder dig att utföra uppdraget i enlighet med god translatorssed.

• Vi ber er att vara uppmärksamma på att årtal skall vara korrekt återgivna i översättningen samt att ni i förekommande fall konverterar från respektive tideräkning (t.ex. hijri eller shamsi) till gregoriansk tideräkning och skriv datumet samt skriv [motsvarande … enligt gregoriansk tideräkning, ö. a.]

• Ej överenskommen försening i leverans enligt ovan är brott mot detta avtal och kommer att debiteras dig/er med minst 1 000 kronor att dras av din nästa utbetalning eller motsvarande hela ordersumman om kunden avbokar uppdraget hos oss på grund av din försening.

• Om du väljer att skicka fakturan via e-post:

• Begär alltid en bekräftelse från oss på att fakturan har kommit fram!

• Faktura på utfört arbete ska vara oss tillhanda inom 30 dagar från arbetets avslutande. Fakturor avseende projekt äldre än 3 månader efter projektets slutdatum kommer vare sig att accepteras eller betalas ut.

Alla fakturor skall sändas till: Adman international AB, Brevbärarbacken 2, 125 53 Älvsjö .

Du kan även skicka din faktura till oss på följande mailadress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Är du intresserad av att ingå i vårt växande nätverk av översättare? Ladda ner vår intresseanmälan nedan, fyll i dina uppgifter och skicka in till oss.

lördag, 30 juli 2016 20:16

Om Oss

Skrivet av

Adman International grundades 1975 av Nael Toukan och är idag Sveriges äldsta översättningsbyrå. Vi har ett nära samarbete med landets främsta översättare som jobbar på 265 olika språk och dialekter.

Som en gammal spelare i branschen är det naturligt för oss att värna om våra relationer. Vårt mål är genom att förmedla högkvalitativa översättningstjänster bygga långsiktiga relationer med våra kunder. Och genom schyssta villkor för våra anställda bygga långvariga förhållanden med våra översättare.

Det är enkelt egentligen, det är en översättningsservice med extra mycket kärlek till språk.

 

Varmt välkommen.

 

lördag, 30 juli 2016 20:13

Grafisk produktion

Skrivet av

En annan tjänst som Adman International erbjuder är grafisk produktion på alla världens språk, med textorientering från vänster till höger, från höger till vänster eller även uppifrån och neråt . En fördel med att låta oss göra den grafiska produktionen är att vi kan arbeta direkt i originalfilen med förståelse för det översatta språket och därmed placerar vi allting på rätt plats åt dig.

På så sätt kan översättningen ske utan att layout eller design blir lidande. Du slipper dessutom köpa de dyra icke-latinska teckensnitten såsom arabiska, kinesiska, ryska osv.

Överlämningen av filerna görs smidigt då vi arbetar i de flesta designprogrammen, t ex InDesign, Illustrator, Photoshop och Fireworks. Du skickar filen, vi fixar resten, precis så krångelfritt som det ska vara.

 

Copyright Adman international AB ©

lördag, 30 juli 2016 20:09

Översättning

Skrivet av

Som en av Sveriges äldsta och mest etablerade översättningsbyråer erbjuder Adman International kvalificerade översättare på alla språk och inom alla områden.

Vår projektkapacitet

Många av andra byråers översättningsuppdrag har sedan många år tillbaka hamnat hos oss, inte minst när det gäller mer komplexa projekt med mer ovanliga språk med andra alfabet och annan skrivriktning. En av orsakerna till detta är vår dokumenterade förmåga att hantera dessa uppdrag med allt vad det innebär i form av erfarenhet och interna resurser att hantera grafisk produktion i alla dess steg. En annan är det breda nätverk av facköversättare som under åren byggts upp inom Adman International.

Expressöversättningar

Ingenting är svårt eller omöjligt för oss när det gäller expressöversättningar. Ring eller skriv till oss så löser vi tillsammans dina akuta översättningsbehov eller express språkgranskning och korrekturläsning, snabbt och säkert.

Våra översättare

Adman International har en lång tradition att bara använda modersmålsöversättare och inte basera verksamheten på ofta stelbenta s.k. översättningsverktyg – vi föredrar levande översättare eftersom språk i sig är ett levande väsen. En annan av våra principer är att vi låter våra översättningsuppdrag stanna i Sverige – inte minst av säkerhetsmässiga aspekter vill vi inte riskera våra kunders och deras klienters integritet genom att lägga ut uppdragen utanför vår mer direkta kontroll.

Auktoriserade translatorer

För bestyrkta översättningar, som oftast utgör ett krav vid översättning av persondokument, examina, domar m.m., måste av Kammarkollegiet auktoriserad translator anlitas. Vanligtvis är en translator auktoriserad till sitt modersmål. Adman Internationals grundare t.ex. är en av Sveriges mest meriterade auktoriserade translatorer till arabiska.

Legalisering

Med vår långa erfarenhet av legalisering av juridiska dokument och genom kontakter med Notarius Publicus och UD har vi mycket god kännedom om rutiner och regler när det gäller hur översatta handlingar skall bli internationellt giltiga.

Våra huvudsakliga kunder utgörs av:

• Myndigheter (som regel efter offentliga upphandlingar)
• Företag och organisationer
• Advokatbyråer
• Reklambyråer

 

Copywright Adman International AB ©

Om Oss

Sveriges äldsta översättningsbyrå. Etablerades år 1975 av auktoriserad translator Nael Toukan, Idag översätter vi och gör ombrytning på 265 olika språk.