BESTÄLLARE

UPPDRAGSUPPGIFTER

AVVIKELSE GÄLLER

Om avvikelse gäller Översättning


Om avvikelse gäller Granskning/ korrektur

Om avvikelse gäller Layout / grafisk produktion

Om avvikelse gäller Översättningsbyrån