BESTÄLLARE

UPPDRAGSUPPGIFTER

Typ av översättning (obligatorisk)

Leverans (obligatorisk)

AVVIKELSE GÄLLER

(obligatorisk)

Om avvikelse gäller Översättning


Om avvikelse gäller Granskning/ korrektur

Om avvikelse gäller Layout / grafisk produktion

Om avvikelse gäller Översättningsbyrån

Please prove you are human by selecting the Flag.