Som en av Sveriges äldsta och mest etablerade översättningsbyråer erbjuder Adman International kvalificerade översättare på alla språk och inom alla områden.

Vår projektkapacitet

Många av andra byråers översättningsuppdrag har sedan många år tillbaka hamnat hos oss, inte minst när det gäller mer komplexa projekt med mer ovanliga språk med andra alfabet och annan skrivriktning. En av orsakerna till detta är vår dokumenterade förmåga att hantera dessa uppdrag med allt vad det innebär i form av erfarenhet och interna resurser att hantera grafisk produktion i alla dess steg. En annan är det breda nätverk av facköversättare som under åren byggts upp inom Adman International.

Expressöversättningar

Ingenting är svårt eller omöjligt för oss när det gäller expressöversättningar. Ring eller skriv till oss så löser vi tillsammans dina akuta översättningsbehov eller express språkgranskning och korrekturläsning, snabbt och säkert.

Våra översättare

Adman International har en lång tradition att bara använda modersmålsöversättare och inte basera verksamheten på ofta stelbenta s.k. översättningsverktyg – vi föredrar levande översättare eftersom språk i sig är ett levande väsen. En annan av våra principer är att vi låter våra översättningsuppdrag stanna i Sverige – inte minst av säkerhetsmässiga aspekter vill vi inte riskera våra kunders och deras klienters integritet genom att lägga ut uppdragen utanför vår mer direkta kontroll.

Auktoriserade translatorer

För bestyrkta översättningar, som oftast utgör ett krav vid översättning av persondokument, examina, domar m.m., måste av Kammarkollegiet auktoriserad translator anlitas. Vanligtvis är en translator auktoriserad till sitt modersmål. Adman Internationals grundare t.ex. är en av Sveriges mest meriterade auktoriserade translatorer till arabiska.

Legalisering

Med vår långa erfarenhet av legalisering av juridiska dokument och genom kontakter med Notarius Publicus och UD har vi mycket god kännedom om rutiner och regler när det gäller hur översatta handlingar skall bli internationellt giltiga.

Våra huvudsakliga kunder utgörs av:

  • Myndigheter (som regel efter offentliga upphandlingar)
  • Företag och organisationer
  • Advokatbyråer
  • Reklambyråer