En annan tjänst som Adman International erbjuder är grafisk produktion på alla världens språk, med textorientering från vänster till höger, från höger till vänster eller även uppifrån och neråt . En fördel med att låta oss göra den grafiska produktionen är att vi kan arbeta direkt i originalfilen med förståelse för det översatta språket och därmed placerar vi allting på rätt plats åt dig.
På så sätt kan översättningen ske utan att layout eller design blir lidande. Du slipper dessutom köpa de dyra icke-latinska teckensnitten såsom arabiska, kinesiska, ryska osv.

Överlämningen av filerna görs smidigt då vi arbetar i de flesta designprogrammen, t ex InDesign, Illustrator, Photoshop och Fireworks. Du skickar filen, vi fixar resten, precis så krångelfritt som det ska vara.

Copyright Adman international AB ©