Förlängning av ramavtal mellan Sundbybergs stad och A.D.-man International AB inom området: Tolk- och översättningstjänster. En förlängningsoption har aktiverats, avtalets giltighetstid kommer att automatiskt förlängas till och med 2025-10-31
Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att fortsätta leverera högkvalitativa översättningstjänster till Sundbybergs stad samt fortsatt gott samarbete.