Förlängning av ramavtal mellan Enköpings kommun och A.D.-man International AB inom området: Översättningstjänster. En förlängningsoption har aktiverats, avtalets giltighetstid kommer att automatiskt förlängas till och med 2025-09-30
Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att fortsätta leverera högkvalitativa översättningstjänster till Enköpings kommun samt fortsatt gott samarbete.