Syftet med avvikelsehantering är att öka vårt säkerhetsarbete och översättningskvaliteten genom att undanröja orsaker till negativa händelser, tillbud och risker.
Alla medarbetare såsom våra översättare och projektledare ska ha kunskap om och förståelse för vikten av att identifiera negativa händelser och tillbud.
Allvarliga händelser kan leda till att översättaren blir avstängd eller att anmälan upprättas och skickas till Kammarkollegiet (om ärendet gäller en auktoriserad translator).

Vi ber Er att aldrig tveka med att rapportera avvikelse / reklamation och även en utvärdering om Ni var nöjda med översättningstjänster!

Tack för samarbete!

Du kan skicka blanketten via följande länk

https://admansprak.se/avvikelserapport-online/

Eller du kan ladda ner Blanketten:

Blanketten kan mailas till info@admansprak.se eller postas till:

Adman International AB, Brevbärarbacken 2, 125 53 Älvsjö.