VILLKOR – INKÖP AV ÖVERSÄTTNING

  • Vänligen meddela oss så snart som möjligt om du kan ta uppdraget eller inte samt signalera om språkangivelsen skulle vara felaktig. (Kunden skriver ibland fel språk.)
  • Expresspriser gäller under förutsättning att översättningen levereras inom angiven leveranstid.
  • Översätt alltid stämplar. Om stämplarna är skrivna på svenska eller på engelska så skall dessa inte översättas utan skriv [Stämpel på svenska, ö. a.])
  • Av sekretesskäl vill vi be alla översättare att radera alla handlingar (manus och översättning) från e-post och hårddisk så fort som möjligt efter leverans (invänta dock bekräftelse på att vi har mottagit texten).
  • Du förbinder dig att utföra uppdraget i enlighet med god translatorssed.
  • Vi ber er att vara uppmärksamma på att årtal skall vara korrekt återgivna i översättningen samt att ni i förekommande fall konverterar från respektive tideräkning (t.ex. hijri eller shamsi) till gregoriansk tideräkning och skriv datumet samt skriv [motsvarande … enligt gregoriansk tideräkning, ö. a.]
  • Ej överenskommen försening i leverans enligt ovan är brott mot detta avtal och kommer att debiteras dig/er med minst 1 000 kronor att dras av din nästa utbetalning eller motsvarande hela ordersumman om kunden avbokar uppdraget hos oss på grund av din försening.
  • Om du väljer att skicka fakturan via e-post:
  • Begär alltid en bekräftelse från oss på att fakturan har kommit fram!
  • Faktura på utfört arbete ska vara oss tillhanda inom 30 dagar från arbetets avslutande. Fakturor avseende projekt äldre än 3 månader efter projektets slutdatum kommer vare sig att accepteras eller betalas ut.

Alla fakturor skall sändas till: Adman international AB, Brevbärarbacken 2, 125 53 Älvsjö .

Du kan även skicka din faktura till oss på följande mailadress info@admansprak.se

Är du intresserad av att ingå i vårt växande nätverk av översättare? Ladda ner vår intresseanmälan nedan, fyll i dina uppgifter och skicka in till oss.