BESTÄLLARE

  UPPDRAGSUPPGIFTER

  Typ av översättning (obligatorisk)

  Leverans (obligatorisk)

  AVVIKELSE GÄLLER

  (obligatorisk)

  Om avvikelse gäller Översättning


  Om avvikelse gäller Granskning/ korrektur

  Om avvikelse gäller Layout / grafisk produktion

  Om avvikelse gäller Översättningsbyrån