Muntliga tolkningar

Tolk på plats, telefontolkning, konferenstolkning eller videotolkning. Adman International AB är Sverige äldsta språkbyrå.
Utöver skriftliga översättningstjänster erbjuder vi tolkningar på 250 olika språk. Vi kan skaffa kompetenta tolkar åt er inom alla ämnesområden.
Ni kan även välja dialekter. Beställningar av de allra svåraste språken är en utmaning som vi möter varje dag.