درباره ما

 

ادمن انترنشنال در  سال 1975  توسط نایل توکان تأسیس و امروز یکی از قدیمی ترین آژانس های ترجمانی است.      الینا توکان رییس اجرایوی شرکت و متخصص تدارکات است که برده شدن صدها قرارداد را در کارنامه دارد. ما از نزدیک  با برترین مترجم های کشور همکاری داریم که با 265 زبان و لهجه مختلف کار می کنند.

به عنوان یکی از پیشکسوت در این بخش برای ما طبیعی است تا روابط خود را حفظ نماییم.  هدف ما این است تا از طریق ارایه خدمات باکیفت ترجمه ای نوشتاری  روابط درازمدت با مشتریان خود برقرار نماییم. هم چنان از طریق شرایط درست برای کارکنان خویش رابطه ای درازمدت با مترجمین نوشتاری خود به میان آوریم.

دربیان ساده ، این یک شرکت ترجمه نوشتاری است با عشق فراوان به زبان.

بسیار خوش آمدید.


ترجمه نوشتاری

توانایی پروژه ما

بسیاری از کارهای شرکت های ترجمه ای نوشتاری بعد از سالها به ما ارسال گردیده،  بلاخض وقتی مرتبط به پروژه های پیچیده با زبان های غیرمعمول، با حروف الفبای دیگر و شیوه نوشتار دیگر می شود. دلیل آن  مربوط به توانایی ما در انجام این کار می باشد، به این معنی که ما دارای تجربه و منابع داخلی برای مدیریت تولید گرافیک در تمام مراحل می باشیم. دلیل دیگر شبکه از    ادمن انترنشنال ساخته شده است.   اتحادیه صنفی مترجمان می باشد که طی سال ها توسط

 ترجمه نوشتاری سریع

ترجمه نوشتاری سریع برای ما ناممکن و دشوار نیست. به ما زنگ زده و یا بنویسید، ما باهم نیازهای ترجمه نوشتاری عاجل شما و یا ویرایش سریع زبان و غلط گیری را با سرعت و مطمین حل می کنیم.

مترجم ها ما

ادمن انترنشنال دارای سابقه طولانی در استفاده مترجم های که زبان ترجمه زبان مادری شان می باشد است و کار ما انعطاف ناپذیر نبوده، آنچه ترجمه ابزار نامیده می شود- ما  مترجم های زنده را ترجیح می دهیم چراکه زبان خود یک موجود زنده است. یکی دیگر از اصول ما اینست که ما می گذاریم کارترجمه نوشتاری ما در سویدن موجود باشد- این از نگاه امنیت مهم می باشد، ما نمی خواهم حریم شخصی مشتریان ما و مراجعین آنها با قراردادن کارکرد دور از نظر مستقیم در خطر قرارد گیرد.

مترجم های رسمی

برای تایید ترجمه های نوشتاری که اغلب یک  از شرایط در ترجمه سند شخصی،سند تحصیلات، حکم و سایر اسناد  اعتبار گرفته باشد استفاده شود.      Kammarkollegiet که از اداره باید از مترجم رسمی

ادمن انترنشنال به گونه مثال یکی از با اعتبارترین  مترجم رسمی به زبان عربی می باشد.


تولید گرافیک 

یکی دیگز از خدماتکه  ادمن انترنشنال اریه می کند تولید ویرایش به تمام زبان های دنیا با متن از چپ به راست، از راست به چپ و یاهم از بالا به پایین می باشد. یکی از مزایای که شما به ما اجازه بدهید تا ما کارتولید گرافیک متن را انجام بدهیم اینست که ما می توانیم با متن اصلی با درک زبان ترجمه شده کار کنیم و همه چیز را به جایی درست آن قرار دهیم.

به این ترتیب ترجمه بدون مشکل ویرایش و دیزاین انجام می یابد. برعلاوه شما از خرید  فونت های پُرهزینه غیرلاتین مانند عربی، چینایی، روسی و غیره بی نیاز می شوید.

InDesign, Illustrator, Photoshop و Fireworksتحویل دهی فایل ها به گونه انعطاف پذیرصورت می گیرد، مامثلاً از

استفاده می کنیم. شما فایل را می فرستید و ما بقیه چیزها را درست می کنیم.  بدون کدام مشکل . آنگونه که باید باشد.


ترجمه تکنالوژی معلوماتی

ترجمه درست سایت شما مزیت کار و تجارت شماست!

بر اساس تحقیقات موسسه فوریستر بازدید کننده گان به طور اوسط دوبرابر بیشتر وقت را به دیدن سایت های سپری می کنند که سایت به زبان مادری شان نوشته شده است.

زمانیکه یک شرکت در یک بازار جدید تاًسیس می شود و یا زمانیکه یک اداره دولتی می خواهد به صورت درست با  گروه مورد نظراش ارتباط ایجاد کند، داشتن یک سایت همخوان با فرهنگ گروه مربوط وترجمه درست سایت بسیار مهم و با مزیت می باشد که اغلب درنظر گرفته نمی شود. امروزه بخش عمده تصمیم خرید از طریق  جستجوی انترنتی صورت می گیرد، این بدین معنی است که شرکت های در رده اول تماشا قرار می گیرند که خود را بهتر به شرایط عیار می کنند. برای اینکه در رده بالای سیستم جستجوی انترنتی قرار گرفت، باید سایت به زبان  مادری این و یا آن کشور باشد زیراکه به احتمال زیاد بیشتر مصرف کننده گان تولیدات و خدمات را به زبان خود شان جستجو می کنند.

ما در قسمتی به شما رسیده گی می کنیم که بازاریاب های شما و توسعه دهنده گان  شما نمی توانند، این یعنی انطباق با فرهنگ وزبانِ در سایت شما. ما به شما در صورت داشتن و یا نداشتن سیستم مدیریت محتوا کمک می کنیم. ما می توانیم به صورت مستقیم در فایل منبع کار کنیم و فایل های را ارایه دهیم که می توانند به گونه مستقیم به زبان های مربوط به صفحه شما آپلود شوند. اگر شما به ما مراجعه نمایید نه تنها ما به شما ترجمه صحیح را تضمین می نماییم بلکه ویرایش و  قابلیت استفاده نیز در سایت شما مشکل ساز نخواهد بود. ما با فونت شرقی به غربی، ترجمه از راست به چپ،از چپ به راست وحتا  از بالا به پایین کار می کنیم!

 را داریم.          (ASP, .html, .dhtm, Php)ما توانایی کار کردن با انواع اپلیکیشن و فارمت همچو
Dreamweaver, XML, HTML, DHTML, Fireworks, Java, XSLT, ASP, Flashما با برنامه کنیم.  می   کارJavascript, COM, Freehand

البته ما شما را در اپدیت سایت تان کمک می کنیم تا متن های تان به گونه درست نصب شوند. شما با مراجعه با  به ادمن انترنشنل آ بی احساس امن و راحتی خواهید نمود. با ما به تماس شوید بیشتر خواهیم گفت.

 

قدیمی ترین آژانس ترجمه سویدن با راه حل فناوری مدرن

_________________________________________________________

تماس

Sveavägen 45, 1 tr. 111 34 Stockholm آدرس بازید:

Brevbärarbacken 2, 125 53 Älsvjö آدرس پوستی:

070-751 15 15 مبایل:

http://www.admansprak.se