Avtalsförlängning Enköpings kommun: Enköpings kommun har aktiverat en förlängningsoption som gäller till och med 2025-09-30

Förlängning av ramavtal mellan Enköpings kommun och A.D.-man International AB inom området: Översättningstjänster. En förlängningsoption har aktiverats, avtalets giltighetstid kommer att automatiskt förlängas till och med 2025-09-30Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att fortsätta leverera högkvalitativa översättningstjänster till Läs mer

7 kommuner och 8 kommunala bolag tecknade ramavtal för med Sveriges äldsta översättningsföretag Adman International AB såsom ensam leverantör av översättningstjänster.

Avtalet gäller från 2022-10-01. Avtalets startdatum. Avtalslängd är två (2) år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett (1) år + ett (1) år.Enköpings kommun, AB Enköpings Hyresbostäder, Sandvikens kommunSandviken Energi AB, Sandvikenhus AB, Göransson Arena AB, Högbo Bruks ABTierps kommun, Läs mer