Region Norrbotten har beslutat att tilldela Sveriges äldsta översättningsföretag Adman International ramavtal såsom ensamleverantör för översättningstjänster. Avtalet löper i två år från och med 2023-01-11.