Avtalet gäller från 2022-10-01. Avtalets startdatum. Avtalslängd är två (2) år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett (1) år + ett (1) år.
Enköpings kommun, AB Enköpings Hyresbostäder, Sandvikens kommun
Sandviken Energi AB, Sandvikenhus AB, Göransson Arena AB, Högbo Bruks AB
Tierps kommun, AB Tierpsbyggen, Tierps Energi & Miljö AB, Håbo kommun
Knivsta kommun, Östhammars kommun, Heby kommun och Hebygårdar AB