SKL Kommentus inköpscentral AB har genomfört en ramavtalsupphandling avseende översättningstjänster för följande avropsberättigade myndigheter och valt Adman International AB, Sveriges äldsta och mest kompletta översättningsbyrå, såsom förstahandsleverantör.

Nacka kommun
Vaxholms kommun
Täby kommun
Solna stad
Järfälla kommun
Lidingö stad
Danderyds kommun
Upplands-Bro kommun
Sollentuna kommun
AB SOLOM
Sundbybergs stad
SKL Fastigheter och Service AB
SKL international AB
SKL Kommentus AB

SKL Kommentus inköpscentral AB (SKI) har skrivit avtal med Adman International AB 2020-02-01. Avtalet löper under 2 år med möjlighet till förlängning med ytterligare 2 år.