Stockholms Stad har den 23 november 2018 tecknat avtal med Sveriges äldsta och mest meriterade översättningsföretag Adman International AB såsom leverantör för översättningar på alla frekventa språk, för stadens följande nämnder, bolag och stiftelser. Avtalslängden är 2 år och kan förlängas med 1 + 1 år.

Fastighetskontoret. Stadsbyggnadskontoret. Hässelby-Vällingby sdf. Hägersten-Liljeholmen sdf. Socialförvaltningen. Miljöförvaltningen. Skarpnäcks sdf. Skärholmen sdf. Kungsholmen sdf. Farsta sdf. Kulturförvaltningen. SLK. Idrottsförvaltningen. Exploateringskontoret. Stadsarkivet. Bromma Sdf. Revisionskontoret. Arbetsmarknadsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen. AB Stockholmshem. Bostads AB Hammarbygård. AB Stockholmshem fastighetsnät. Anser AB. Micasa Fastigheter i Stockholm AB. SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB). Stockholm Business Region AB. Invest Stockholm Business Region AB. Visit Stockholm AB. Stockholms Stadshus AB och Stokab.