Region Skåne och de majoritetsägda bolagen Innovation Skåne AB org nr 556495-5366, Folktandvården Skåne AB org nr 556936-0828, Business Region Skåne AB org nr 556747-5198, Event in Skåne AB org nr 556750-6406, Invest in Skåne AB org nr 556750 5168, Tourism in Skåne AB org nr 556750-6398, Film in Skåne AB org nr 556414-8614, beslutar att teckna avtal med A.D.-man International AB.

Sveriges äldsta och mest kompletta översättningsbyrå tackar för förtroendet och ser fram emot att göra bra jobb åt Region Skåne.