Efter ett tilldelningsbeslut den 1 juli 2016 tecknade Alvesta kommun avtal med Adman International såsom förstahandsleverantör av översättningstjänster bland 9 andra företag.