Förlängning av ramavtal mellan Sollefteå kommun och A.D.-man International AB på området: Övriga tjänster, Översättning. En förlängningsoption har aktiverats, avtalets giltighetstid kommer att automatiskt förlängas den 2022-01-31 och gälla till 2023-01-31

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att fortsätta leverera högkvalitativa översättningstjänster till Sollefteå kommun samt fortsatt gott samarbete.