Långt från lagom!

Botkyrka kommun har tecknat ramavtal med Adman International AB såsom ensam leverantör av översättningstjänster. Avtalet gäller t o m  20230316, med option för ytterligare 2 år, Avtalet omfattar även Haninge kommun, Nynäshamns kommun och följande bolag: Botkyrkabyggen AB, inklusive dotterbolag, Botkyrka Stadsnät AB, , Sveriges invandrarinstitut och museum/Mångkulturellt centrum och Upplev Botkyrka AB