Förlängning av avtal

Region Skåne och de majoritetsägda bolagen Innovation Skåne AB org nr 556495-5366, Folktandvården Skåne AB org nr 556936-0828, Business Region Skåne AB org nr 556747-5198, Event in Skåne AB org nr 556750-6406, Invest in Skåne AB org nr 556750 5168, Tourism in Skåne AB org nr 556750-6398, Film in Skåne AB org nr 556414-8614, beslutade att förlänga översättningsavtalet med Adman International AB, Sveriges äldsta och mest kompletta översättningsbyrå, t.o.m. den 30 september 2021.

Sveriges äldsta och mest kompletta översättningsbyrå tackar för förtroendet och ser fram emot att fortsätta göra bra jobb åt Region Skåne.