7 kommuner och 8 kommunala bolag tecknade ramavtal för med Sveriges äldsta översättningsföretag Adman International AB såsom ensam leverantör av översättningstjänster.

Avtalet gäller från 2022-10-01. Avtalets startdatum. Avtalslängd är två (2) år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett (1) år + ett (1) år.Enköpings kommun, AB Enköpings Hyresbostäder, Sandvikens kommunSandviken Energi AB, Sandvikenhus AB, Göransson Arena AB, Högbo Bruks ABTierps kommun, Läs mer

Avtalsförlängning Sollefteå kommun: Sollefteå kommun har aktiverat en förlängningsoption fr o m 2022-01-31 och gälla till 2023-01-31

Förlängning av ramavtal mellan Sollefteå kommun och A.D.-man International AB på området: Övriga tjänster, Översättning. En förlängningsoption har aktiverats, avtalets giltighetstid kommer att automatiskt förlängas den 2022-01-31 och gälla till 2023-01-31 Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att Läs mer

Långt från lagom! Botkyrka kommun, Haninge kommun och Nynäshamns kommun har tecknat ramavtal med Adman såsom ensam leverantör av översättningstjänster

Långt från lagom! Botkyrka kommun har tecknat ramavtal med Adman International AB såsom ensam leverantör av översättningstjänster. Avtalet gäller t o m  20230316, med option för ytterligare 2 år, Avtalet omfattar även Haninge kommun, Nynäshamns kommun och följande bolag: Botkyrkabyggen Läs mer