Stockholm i mitt hjärta …

I ett tilldelningsbeslut 2018-11-09 valde Stockholm stad Sveriges äldsta och mest meriterade översättningsföretag Adman International AB såsom leverantör för översättningar på alla frekventa språk, för stadens följande nämnder, bolag och stiftelser Revisionskontoret. Fastighetskontoret. Stadsbyggnadskontoret. Hässelby-Vällingby sdf. Hägersten-Liljeholmen sdf. Socialförvaltningen. Miljöförvaltningen. Läs mer