Tierps kommun

Efter ett tilldelningsbeslut den 16 september 2016 tecknade Tierps kommun avtal med Sveriges äldsta och mest meriterade översättningsbyrå Adman International AB såsom förstahandsleverantör av översättningstjänster. ”Efter genomförd utvärdering föreslås följande anbud att antas: Rang Anbud Organisationsnummer Anbudsgivare 1 556360-7208 Adman Läs mer