Den 18 mars övergår vi till ”Workspace Go”, som är vårt nya arbetsverktyg för en bättre digital arbetsmiljö.

Detta kan medföra under den aktuella dagen att vi kanske kommer att ha något längre svarstider avseende bekräftelse av uppdrag och andra förfrågningar som skickas till vårt e-mail info@admansprak.se

Vi ber om ursäkt på förhand för eventuella störningar.

Vid brådskande ärende vänligen mejla en kopia till admansprak@gmail.com eller ring till Elena Toukan 076-30921960, alt. Nael Toukan 070-7511515.