I en upphandling av översättningstjänster och i konkurrens med flera andra aktörer valde Halmstads Fastighetsaktiebolag (HFAB) att teckna avtal med Adman International AB, Sverige äldsta och mest kompletta översättningsbyrå, såsom ensam leverantör av HFAB:s översättningsuppdrag. Avtalstiden är 15 mars 2021 t o m 14 mars 2023 med förlängningsoption på ytterligare 2 år.